Ontslag Reijerscop

Uw werkgever in Reijerscop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reijerscop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reijerscop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reijerscop. Uw werkgever in Reijerscop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reijerscop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reijerscop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reijerscop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reijerscop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reijerscop of met bevallingsverlof bent in Reijerscop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reijerscop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reijerscop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reijerscop
 • Als u in Reijerscop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reijerscop wilt opnemen;
 • Omdat u in Reijerscop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reijerscop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reijerscop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reijerscop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reijerscop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reijerscop. Uitzonderingen in Reijerscop;
 • Als uw werkgever in Reijerscop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reijerscop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reijerscop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reijerscop niet geschikt voor uw werk in Reijerscop of
 • u functioneert niet voldoende in Reijerscop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reijerscop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reijerscop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reijerscop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reijerscop verblijft, dan mag uw werkgever in Reijerscop u eveneens wel ontslaan.