Ontslag Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?)

Uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?). Uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) of met bevallingsverlof bent in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?)
 • Als u in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?). Uitzonderingen in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?);
 • Als uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) niet geschikt voor uw werk in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Reeuwijk-brug /reeuwijkse brug /reeuwijksebrug (?) u eveneens wel ontslaan.