Ontslag Reeth

Uw werkgever in Reeth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reeth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reeth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reeth. Uw werkgever in Reeth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reeth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reeth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reeth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reeth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reeth of met bevallingsverlof bent in Reeth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reeth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reeth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reeth
 • Als u in Reeth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reeth wilt opnemen;
 • Omdat u in Reeth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reeth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reeth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reeth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reeth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reeth. Uitzonderingen in Reeth;
 • Als uw werkgever in Reeth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reeth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reeth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reeth niet geschikt voor uw werk in Reeth of
 • u functioneert niet voldoende in Reeth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reeth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reeth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reeth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reeth verblijft, dan mag uw werkgever in Reeth u eveneens wel ontslaan.