Ontslag Boerenstreek

Uw werkgever in Boerenstreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boerenstreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boerenstreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boerenstreek. Uw werkgever in Boerenstreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boerenstreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boerenstreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boerenstreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boerenstreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boerenstreek of met bevallingsverlof bent in Boerenstreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boerenstreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boerenstreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boerenstreek
 • Als u in Boerenstreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boerenstreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Boerenstreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boerenstreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boerenstreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boerenstreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boerenstreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boerenstreek. Uitzonderingen in Boerenstreek;
 • Als uw werkgever in Boerenstreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boerenstreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boerenstreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boerenstreek niet geschikt voor uw werk in Boerenstreek of
 • u functioneert niet voldoende in Boerenstreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boerenstreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boerenstreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boerenstreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boerenstreek verblijft, dan mag uw werkgever in Boerenstreek u eveneens wel ontslaan.