Ontslag Reedijk

Uw werkgever in Reedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reedijk. Uw werkgever in Reedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reedijk of met bevallingsverlof bent in Reedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reedijk
 • Als u in Reedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Reedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reedijk. Uitzonderingen in Reedijk;
 • Als uw werkgever in Reedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reedijk niet geschikt voor uw werk in Reedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Reedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Reedijk u eveneens wel ontslaan.