Ontslag Rectum

Uw werkgever in Rectum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rectum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rectum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rectum. Uw werkgever in Rectum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rectum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rectum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rectum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rectum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rectum of met bevallingsverlof bent in Rectum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rectum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rectum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rectum
 • Als u in Rectum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rectum wilt opnemen;
 • Omdat u in Rectum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rectum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rectum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rectum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rectum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rectum. Uitzonderingen in Rectum;
 • Als uw werkgever in Rectum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rectum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rectum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rectum niet geschikt voor uw werk in Rectum of
 • u functioneert niet voldoende in Rectum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rectum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rectum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rectum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rectum verblijft, dan mag uw werkgever in Rectum u eveneens wel ontslaan.