Ontslag Rechteren

Uw werkgever in Rechteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rechteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rechteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rechteren. Uw werkgever in Rechteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rechteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rechteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rechteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rechteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rechteren of met bevallingsverlof bent in Rechteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rechteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rechteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rechteren
 • Als u in Rechteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rechteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Rechteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rechteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rechteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rechteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rechteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rechteren. Uitzonderingen in Rechteren;
 • Als uw werkgever in Rechteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rechteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rechteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rechteren niet geschikt voor uw werk in Rechteren of
 • u functioneert niet voldoende in Rechteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rechteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rechteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rechteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rechteren verblijft, dan mag uw werkgever in Rechteren u eveneens wel ontslaan.