Ontslag Reahûs /roodhuis

Uw werkgever in Reahûs /roodhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Reahûs /roodhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Reahûs /roodhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Reahûs /roodhuis. Uw werkgever in Reahûs /roodhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Reahûs /roodhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Reahûs /roodhuis niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Reahûs /roodhuis te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Reahûs /roodhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Reahûs /roodhuis of met bevallingsverlof bent in Reahûs /roodhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Reahûs /roodhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Reahûs /roodhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Reahûs /roodhuis
 • Als u in Reahûs /roodhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Reahûs /roodhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Reahûs /roodhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Reahûs /roodhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Reahûs /roodhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Reahûs /roodhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Reahûs /roodhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Reahûs /roodhuis. Uitzonderingen in Reahûs /roodhuis;
 • Als uw werkgever in Reahûs /roodhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Reahûs /roodhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Reahûs /roodhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Reahûs /roodhuis niet geschikt voor uw werk in Reahûs /roodhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Reahûs /roodhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Reahûs /roodhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Reahûs /roodhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Reahûs /roodhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Reahûs /roodhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Reahûs /roodhuis u eveneens wel ontslaan.