Ontslag Readtsjerk /roodkerk

Uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Readtsjerk /roodkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Readtsjerk /roodkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Readtsjerk /roodkerk. Uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Readtsjerk /roodkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Readtsjerk /roodkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Readtsjerk /roodkerk of met bevallingsverlof bent in Readtsjerk /roodkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Readtsjerk /roodkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Readtsjerk /roodkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Readtsjerk /roodkerk
 • Als u in Readtsjerk /roodkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Readtsjerk /roodkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Readtsjerk /roodkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Readtsjerk /roodkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Readtsjerk /roodkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Readtsjerk /roodkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Readtsjerk /roodkerk. Uitzonderingen in Readtsjerk /roodkerk;
 • Als uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Readtsjerk /roodkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Readtsjerk /roodkerk niet geschikt voor uw werk in Readtsjerk /roodkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Readtsjerk /roodkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Readtsjerk /roodkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Readtsjerk /roodkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Readtsjerk /roodkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Readtsjerk /roodkerk u eveneens wel ontslaan.