Ontslag Ravenswoud /ravenswâld

Uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ravenswoud /ravenswâld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ravenswoud /ravenswâld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ravenswoud /ravenswâld. Uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ravenswoud /ravenswâld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ravenswoud /ravenswâld niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ravenswoud /ravenswâld of met bevallingsverlof bent in Ravenswoud /ravenswâld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ravenswoud /ravenswâld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ravenswoud /ravenswâld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ravenswoud /ravenswâld
 • Als u in Ravenswoud /ravenswâld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ravenswoud /ravenswâld wilt opnemen;
 • Omdat u in Ravenswoud /ravenswâld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ravenswoud /ravenswâld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ravenswoud /ravenswâld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ravenswoud /ravenswâld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ravenswoud /ravenswâld. Uitzonderingen in Ravenswoud /ravenswâld;
 • Als uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ravenswoud /ravenswâld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ravenswoud /ravenswâld niet geschikt voor uw werk in Ravenswoud /ravenswâld of
 • u functioneert niet voldoende in Ravenswoud /ravenswâld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ravenswoud /ravenswâld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ravenswoud /ravenswâld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ravenswoud /ravenswâld verblijft, dan mag uw werkgever in Ravenswoud /ravenswâld u eveneens wel ontslaan.