Ontslag Ravenswaaij

Uw werkgever in Ravenswaaij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ravenswaaij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ravenswaaij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ravenswaaij. Uw werkgever in Ravenswaaij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ravenswaaij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ravenswaaij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ravenswaaij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ravenswaaij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ravenswaaij of met bevallingsverlof bent in Ravenswaaij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ravenswaaij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ravenswaaij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ravenswaaij
 • Als u in Ravenswaaij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ravenswaaij wilt opnemen;
 • Omdat u in Ravenswaaij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ravenswaaij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ravenswaaij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ravenswaaij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ravenswaaij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ravenswaaij. Uitzonderingen in Ravenswaaij;
 • Als uw werkgever in Ravenswaaij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ravenswaaij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ravenswaaij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ravenswaaij niet geschikt voor uw werk in Ravenswaaij of
 • u functioneert niet voldoende in Ravenswaaij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ravenswaaij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ravenswaaij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ravenswaaij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ravenswaaij verblijft, dan mag uw werkgever in Ravenswaaij u eveneens wel ontslaan.