Ontslag Ravenstein

Uw werkgever in Ravenstein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ravenstein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ravenstein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ravenstein. Uw werkgever in Ravenstein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ravenstein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ravenstein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ravenstein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ravenstein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ravenstein of met bevallingsverlof bent in Ravenstein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ravenstein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ravenstein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ravenstein
 • Als u in Ravenstein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ravenstein wilt opnemen;
 • Omdat u in Ravenstein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ravenstein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ravenstein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ravenstein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ravenstein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ravenstein. Uitzonderingen in Ravenstein;
 • Als uw werkgever in Ravenstein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ravenstein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ravenstein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ravenstein niet geschikt voor uw werk in Ravenstein of
 • u functioneert niet voldoende in Ravenstein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ravenstein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ravenstein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ravenstein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ravenstein verblijft, dan mag uw werkgever in Ravenstein u eveneens wel ontslaan.