Ontslag Ravensgat

Uw werkgever in Ravensgat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ravensgat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ravensgat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ravensgat. Uw werkgever in Ravensgat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ravensgat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ravensgat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ravensgat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ravensgat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ravensgat of met bevallingsverlof bent in Ravensgat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ravensgat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ravensgat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ravensgat
 • Als u in Ravensgat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ravensgat wilt opnemen;
 • Omdat u in Ravensgat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ravensgat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ravensgat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ravensgat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ravensgat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ravensgat. Uitzonderingen in Ravensgat;
 • Als uw werkgever in Ravensgat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ravensgat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ravensgat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ravensgat niet geschikt voor uw werk in Ravensgat of
 • u functioneert niet voldoende in Ravensgat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ravensgat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ravensgat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ravensgat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ravensgat verblijft, dan mag uw werkgever in Ravensgat u eveneens wel ontslaan.