Ontslag Rasquert

Uw werkgever in Rasquert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rasquert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rasquert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rasquert. Uw werkgever in Rasquert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rasquert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rasquert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rasquert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rasquert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rasquert of met bevallingsverlof bent in Rasquert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rasquert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rasquert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rasquert
 • Als u in Rasquert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rasquert wilt opnemen;
 • Omdat u in Rasquert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rasquert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rasquert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rasquert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rasquert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rasquert. Uitzonderingen in Rasquert;
 • Als uw werkgever in Rasquert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rasquert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rasquert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rasquert niet geschikt voor uw werk in Rasquert of
 • u functioneert niet voldoende in Rasquert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rasquert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rasquert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rasquert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rasquert verblijft, dan mag uw werkgever in Rasquert u eveneens wel ontslaan.