Ontslag Raren

Uw werkgever in Raren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raren. Uw werkgever in Raren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raren of met bevallingsverlof bent in Raren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raren
 • Als u in Raren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raren wilt opnemen;
 • Omdat u in Raren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raren. Uitzonderingen in Raren;
 • Als uw werkgever in Raren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raren niet geschikt voor uw werk in Raren of
 • u functioneert niet voldoende in Raren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raren verblijft, dan mag uw werkgever in Raren u eveneens wel ontslaan.