Ontslag Ranum

Uw werkgever in Ranum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ranum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ranum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ranum. Uw werkgever in Ranum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ranum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ranum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ranum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ranum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ranum of met bevallingsverlof bent in Ranum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ranum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ranum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ranum
 • Als u in Ranum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ranum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ranum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ranum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ranum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ranum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ranum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ranum. Uitzonderingen in Ranum;
 • Als uw werkgever in Ranum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ranum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ranum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ranum niet geschikt voor uw werk in Ranum of
 • u functioneert niet voldoende in Ranum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ranum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ranum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ranum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ranum verblijft, dan mag uw werkgever in Ranum u eveneens wel ontslaan.