Ontslag Ransdorp

Uw werkgever in Ransdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ransdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ransdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ransdorp. Uw werkgever in Ransdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ransdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ransdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ransdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ransdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ransdorp of met bevallingsverlof bent in Ransdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ransdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ransdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ransdorp
 • Als u in Ransdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ransdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Ransdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ransdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ransdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ransdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ransdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ransdorp. Uitzonderingen in Ransdorp;
 • Als uw werkgever in Ransdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ransdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ransdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ransdorp niet geschikt voor uw werk in Ransdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Ransdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ransdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ransdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ransdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ransdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Ransdorp u eveneens wel ontslaan.