Ontslag Ransdaal

Uw werkgever in Ransdaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ransdaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ransdaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ransdaal. Uw werkgever in Ransdaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ransdaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ransdaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ransdaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ransdaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ransdaal of met bevallingsverlof bent in Ransdaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ransdaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ransdaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ransdaal
 • Als u in Ransdaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ransdaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Ransdaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ransdaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ransdaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ransdaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ransdaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ransdaal. Uitzonderingen in Ransdaal;
 • Als uw werkgever in Ransdaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ransdaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ransdaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ransdaal niet geschikt voor uw werk in Ransdaal of
 • u functioneert niet voldoende in Ransdaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ransdaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ransdaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ransdaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ransdaal verblijft, dan mag uw werkgever in Ransdaal u eveneens wel ontslaan.