Ontslag Brandwijk

Uw werkgever in Brandwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brandwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brandwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brandwijk. Uw werkgever in Brandwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brandwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brandwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brandwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brandwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brandwijk of met bevallingsverlof bent in Brandwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brandwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brandwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brandwijk
 • Als u in Brandwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brandwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Brandwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brandwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brandwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brandwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brandwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brandwijk. Uitzonderingen in Brandwijk;
 • Als uw werkgever in Brandwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brandwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brandwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brandwijk niet geschikt voor uw werk in Brandwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Brandwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brandwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brandwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brandwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brandwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Brandwijk u eveneens wel ontslaan.