Ontslag Randenburg

Uw werkgever in Randenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Randenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Randenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Randenburg. Uw werkgever in Randenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Randenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Randenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Randenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Randenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Randenburg of met bevallingsverlof bent in Randenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Randenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Randenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Randenburg
 • Als u in Randenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Randenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Randenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Randenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Randenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Randenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Randenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Randenburg. Uitzonderingen in Randenburg;
 • Als uw werkgever in Randenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Randenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Randenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Randenburg niet geschikt voor uw werk in Randenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Randenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Randenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Randenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Randenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Randenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Randenburg u eveneens wel ontslaan.