Ontslag Brandemolen

Uw werkgever in Brandemolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brandemolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brandemolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brandemolen. Uw werkgever in Brandemolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brandemolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brandemolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brandemolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brandemolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brandemolen of met bevallingsverlof bent in Brandemolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brandemolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brandemolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brandemolen
 • Als u in Brandemolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brandemolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Brandemolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brandemolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brandemolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brandemolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brandemolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brandemolen. Uitzonderingen in Brandemolen;
 • Als uw werkgever in Brandemolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brandemolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brandemolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brandemolen niet geschikt voor uw werk in Brandemolen of
 • u functioneert niet voldoende in Brandemolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brandemolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brandemolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brandemolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brandemolen verblijft, dan mag uw werkgever in Brandemolen u eveneens wel ontslaan.