Ontslag Rakt

Uw werkgever in Rakt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rakt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rakt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rakt. Uw werkgever in Rakt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rakt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rakt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rakt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rakt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rakt of met bevallingsverlof bent in Rakt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rakt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rakt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rakt
 • Als u in Rakt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rakt wilt opnemen;
 • Omdat u in Rakt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rakt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rakt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rakt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rakt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rakt. Uitzonderingen in Rakt;
 • Als uw werkgever in Rakt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rakt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rakt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rakt niet geschikt voor uw werk in Rakt of
 • u functioneert niet voldoende in Rakt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rakt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rakt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rakt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rakt verblijft, dan mag uw werkgever in Rakt u eveneens wel ontslaan.