Ontslag Rakens

Uw werkgever in Rakens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rakens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rakens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rakens. Uw werkgever in Rakens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rakens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rakens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rakens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rakens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rakens of met bevallingsverlof bent in Rakens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rakens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rakens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rakens
 • Als u in Rakens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rakens wilt opnemen;
 • Omdat u in Rakens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rakens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rakens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rakens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rakens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rakens. Uitzonderingen in Rakens;
 • Als uw werkgever in Rakens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rakens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rakens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rakens niet geschikt voor uw werk in Rakens of
 • u functioneert niet voldoende in Rakens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rakens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rakens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rakens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rakens verblijft, dan mag uw werkgever in Rakens u eveneens wel ontslaan.