Ontslag Rafelder

Uw werkgever in Rafelder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rafelder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rafelder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rafelder. Uw werkgever in Rafelder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rafelder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rafelder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rafelder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rafelder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rafelder of met bevallingsverlof bent in Rafelder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rafelder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rafelder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rafelder
 • Als u in Rafelder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rafelder wilt opnemen;
 • Omdat u in Rafelder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rafelder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rafelder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rafelder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rafelder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rafelder. Uitzonderingen in Rafelder;
 • Als uw werkgever in Rafelder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rafelder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rafelder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rafelder niet geschikt voor uw werk in Rafelder of
 • u functioneert niet voldoende in Rafelder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rafelder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rafelder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rafelder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rafelder verblijft, dan mag uw werkgever in Rafelder u eveneens wel ontslaan.