Ontslag Raerd

Uw werkgever in Raerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raerd. Uw werkgever in Raerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raerd of met bevallingsverlof bent in Raerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raerd
 • Als u in Raerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Raerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raerd. Uitzonderingen in Raerd;
 • Als uw werkgever in Raerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raerd niet geschikt voor uw werk in Raerd of
 • u functioneert niet voldoende in Raerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raerd verblijft, dan mag uw werkgever in Raerd u eveneens wel ontslaan.