Ontslag Radio kootwijk

Uw werkgever in Radio kootwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Radio kootwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Radio kootwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Radio kootwijk. Uw werkgever in Radio kootwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Radio kootwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Radio kootwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Radio kootwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Radio kootwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Radio kootwijk of met bevallingsverlof bent in Radio kootwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Radio kootwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Radio kootwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Radio kootwijk
 • Als u in Radio kootwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Radio kootwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Radio kootwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Radio kootwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Radio kootwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Radio kootwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Radio kootwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Radio kootwijk. Uitzonderingen in Radio kootwijk;
 • Als uw werkgever in Radio kootwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Radio kootwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Radio kootwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Radio kootwijk niet geschikt voor uw werk in Radio kootwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Radio kootwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Radio kootwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Radio kootwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Radio kootwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Radio kootwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Radio kootwijk u eveneens wel ontslaan.