Ontslag Radewijk

Uw werkgever in Radewijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Radewijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Radewijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Radewijk. Uw werkgever in Radewijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Radewijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Radewijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Radewijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Radewijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Radewijk of met bevallingsverlof bent in Radewijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Radewijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Radewijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Radewijk
 • Als u in Radewijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Radewijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Radewijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Radewijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Radewijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Radewijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Radewijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Radewijk. Uitzonderingen in Radewijk;
 • Als uw werkgever in Radewijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Radewijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Radewijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Radewijk niet geschikt voor uw werk in Radewijk of
 • u functioneert niet voldoende in Radewijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Radewijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Radewijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Radewijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Radewijk verblijft, dan mag uw werkgever in Radewijk u eveneens wel ontslaan.