Ontslag Raayen

Uw werkgever in Raayen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raayen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raayen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raayen. Uw werkgever in Raayen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raayen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raayen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raayen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raayen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raayen of met bevallingsverlof bent in Raayen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raayen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raayen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raayen
 • Als u in Raayen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raayen wilt opnemen;
 • Omdat u in Raayen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raayen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raayen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raayen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raayen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raayen. Uitzonderingen in Raayen;
 • Als uw werkgever in Raayen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raayen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raayen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raayen niet geschikt voor uw werk in Raayen of
 • u functioneert niet voldoende in Raayen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raayen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raayen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raayen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raayen verblijft, dan mag uw werkgever in Raayen u eveneens wel ontslaan.