Ontslag Raard

Uw werkgever in Raard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raard. Uw werkgever in Raard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raard of met bevallingsverlof bent in Raard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raard
 • Als u in Raard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raard wilt opnemen;
 • Omdat u in Raard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raard. Uitzonderingen in Raard;
 • Als uw werkgever in Raard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raard niet geschikt voor uw werk in Raard of
 • u functioneert niet voldoende in Raard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raard verblijft, dan mag uw werkgever in Raard u eveneens wel ontslaan.