Ontslag Korteraar

Uw werkgever in Korteraar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Korteraar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Korteraar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Korteraar. Uw werkgever in Korteraar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Korteraar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Korteraar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Korteraar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Korteraar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Korteraar of met bevallingsverlof bent in Korteraar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Korteraar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Korteraar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Korteraar
 • Als u in Korteraar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Korteraar wilt opnemen;
 • Omdat u in Korteraar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Korteraar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Korteraar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Korteraar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Korteraar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Korteraar. Uitzonderingen in Korteraar;
 • Als uw werkgever in Korteraar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Korteraar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Korteraar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Korteraar niet geschikt voor uw werk in Korteraar of
 • u functioneert niet voldoende in Korteraar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Korteraar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Korteraar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Korteraar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Korteraar verblijft, dan mag uw werkgever in Korteraar u eveneens wel ontslaan.