Ontslag Raamsdonksveer

Uw werkgever in Raamsdonksveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raamsdonksveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raamsdonksveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raamsdonksveer. Uw werkgever in Raamsdonksveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raamsdonksveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raamsdonksveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raamsdonksveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raamsdonksveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raamsdonksveer of met bevallingsverlof bent in Raamsdonksveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raamsdonksveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raamsdonksveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raamsdonksveer
 • Als u in Raamsdonksveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raamsdonksveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Raamsdonksveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raamsdonksveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raamsdonksveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raamsdonksveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raamsdonksveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raamsdonksveer. Uitzonderingen in Raamsdonksveer;
 • Als uw werkgever in Raamsdonksveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raamsdonksveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raamsdonksveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raamsdonksveer niet geschikt voor uw werk in Raamsdonksveer of
 • u functioneert niet voldoende in Raamsdonksveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raamsdonksveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raamsdonksveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raamsdonksveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raamsdonksveer verblijft, dan mag uw werkgever in Raamsdonksveer u eveneens wel ontslaan.