Ontslag Raamsdonk

Uw werkgever in Raamsdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raamsdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raamsdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raamsdonk. Uw werkgever in Raamsdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raamsdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raamsdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raamsdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raamsdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raamsdonk of met bevallingsverlof bent in Raamsdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raamsdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raamsdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raamsdonk
 • Als u in Raamsdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raamsdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Raamsdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raamsdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raamsdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raamsdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raamsdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raamsdonk. Uitzonderingen in Raamsdonk;
 • Als uw werkgever in Raamsdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raamsdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raamsdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raamsdonk niet geschikt voor uw werk in Raamsdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Raamsdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raamsdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raamsdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raamsdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raamsdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Raamsdonk u eveneens wel ontslaan.