Ontslag Raalte

Uw werkgever in Raalte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raalte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raalte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raalte. Uw werkgever in Raalte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raalte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raalte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raalte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raalte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raalte of met bevallingsverlof bent in Raalte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raalte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raalte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raalte
 • Als u in Raalte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raalte wilt opnemen;
 • Omdat u in Raalte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raalte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raalte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raalte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raalte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raalte. Uitzonderingen in Raalte;
 • Als uw werkgever in Raalte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raalte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raalte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raalte niet geschikt voor uw werk in Raalte of
 • u functioneert niet voldoende in Raalte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raalte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raalte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raalte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raalte verblijft, dan mag uw werkgever in Raalte u eveneens wel ontslaan.