Ontslag Raakeind

Uw werkgever in Raakeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raakeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raakeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raakeind. Uw werkgever in Raakeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raakeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raakeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raakeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raakeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raakeind of met bevallingsverlof bent in Raakeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raakeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raakeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raakeind
 • Als u in Raakeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raakeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Raakeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raakeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raakeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raakeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raakeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raakeind. Uitzonderingen in Raakeind;
 • Als uw werkgever in Raakeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raakeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raakeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raakeind niet geschikt voor uw werk in Raakeind of
 • u functioneert niet voldoende in Raakeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raakeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raakeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raakeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raakeind verblijft, dan mag uw werkgever in Raakeind u eveneens wel ontslaan.