Ontslag Raaieind

Uw werkgever in Raaieind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Raaieind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Raaieind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Raaieind. Uw werkgever in Raaieind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Raaieind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Raaieind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Raaieind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Raaieind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Raaieind of met bevallingsverlof bent in Raaieind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Raaieind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Raaieind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Raaieind
 • Als u in Raaieind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Raaieind wilt opnemen;
 • Omdat u in Raaieind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Raaieind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Raaieind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Raaieind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Raaieind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Raaieind. Uitzonderingen in Raaieind;
 • Als uw werkgever in Raaieind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Raaieind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Raaieind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Raaieind niet geschikt voor uw werk in Raaieind of
 • u functioneert niet voldoende in Raaieind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Raaieind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Raaieind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Raaieind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Raaieind verblijft, dan mag uw werkgever in Raaieind u eveneens wel ontslaan.