Ontslag Quirijnstok

Uw werkgever in Quirijnstok mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Quirijnstok zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Quirijnstok

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Quirijnstok. Uw werkgever in Quirijnstok mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Quirijnstok arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Quirijnstok niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Quirijnstok te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Quirijnstok u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Quirijnstok of met bevallingsverlof bent in Quirijnstok.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Quirijnstok kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Quirijnstok die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Quirijnstok
 • Als u in Quirijnstok lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Quirijnstok wilt opnemen;
 • Omdat u in Quirijnstok lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Quirijnstok lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Quirijnstok wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Quirijnstok op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Quirijnstok

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Quirijnstok. Uitzonderingen in Quirijnstok;
 • Als uw werkgever in Quirijnstok bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Quirijnstok aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Quirijnstok gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Quirijnstok niet geschikt voor uw werk in Quirijnstok of
 • u functioneert niet voldoende in Quirijnstok.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Quirijnstok

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Quirijnstok niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Quirijnstok of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Quirijnstok verblijft, dan mag uw werkgever in Quirijnstok u eveneens wel ontslaan.