Ontslag Quatrebras

Uw werkgever in Quatrebras mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Quatrebras zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Quatrebras

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Quatrebras. Uw werkgever in Quatrebras mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Quatrebras arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Quatrebras niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Quatrebras te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Quatrebras u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Quatrebras of met bevallingsverlof bent in Quatrebras.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Quatrebras kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Quatrebras die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Quatrebras
 • Als u in Quatrebras lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Quatrebras wilt opnemen;
 • Omdat u in Quatrebras lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Quatrebras lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Quatrebras wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Quatrebras op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Quatrebras

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Quatrebras. Uitzonderingen in Quatrebras;
 • Als uw werkgever in Quatrebras bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Quatrebras aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Quatrebras gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Quatrebras niet geschikt voor uw werk in Quatrebras of
 • u functioneert niet voldoende in Quatrebras.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Quatrebras

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Quatrebras niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Quatrebras of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Quatrebras verblijft, dan mag uw werkgever in Quatrebras u eveneens wel ontslaan.