Ontslag Quatre bras

Uw werkgever in Quatre bras mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Quatre bras zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Quatre bras

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Quatre bras. Uw werkgever in Quatre bras mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Quatre bras arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Quatre bras niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Quatre bras te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Quatre bras u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Quatre bras of met bevallingsverlof bent in Quatre bras.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Quatre bras kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Quatre bras die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Quatre bras
 • Als u in Quatre bras lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Quatre bras wilt opnemen;
 • Omdat u in Quatre bras lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Quatre bras lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Quatre bras wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Quatre bras op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Quatre bras

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Quatre bras. Uitzonderingen in Quatre bras;
 • Als uw werkgever in Quatre bras bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Quatre bras aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Quatre bras gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Quatre bras niet geschikt voor uw werk in Quatre bras of
 • u functioneert niet voldoende in Quatre bras.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Quatre bras

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Quatre bras niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Quatre bras of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Quatre bras verblijft, dan mag uw werkgever in Quatre bras u eveneens wel ontslaan.