Ontslag Pyramide

Uw werkgever in Pyramide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pyramide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pyramide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pyramide. Uw werkgever in Pyramide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pyramide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pyramide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pyramide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pyramide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pyramide of met bevallingsverlof bent in Pyramide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pyramide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pyramide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pyramide
 • Als u in Pyramide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pyramide wilt opnemen;
 • Omdat u in Pyramide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pyramide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pyramide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pyramide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pyramide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pyramide. Uitzonderingen in Pyramide;
 • Als uw werkgever in Pyramide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pyramide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pyramide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pyramide niet geschikt voor uw werk in Pyramide of
 • u functioneert niet voldoende in Pyramide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pyramide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pyramide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pyramide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pyramide verblijft, dan mag uw werkgever in Pyramide u eveneens wel ontslaan.