Ontslag Puttershoek

Uw werkgever in Puttershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Puttershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Puttershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Puttershoek. Uw werkgever in Puttershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Puttershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Puttershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Puttershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Puttershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Puttershoek of met bevallingsverlof bent in Puttershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Puttershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Puttershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Puttershoek
 • Als u in Puttershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Puttershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Puttershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Puttershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Puttershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Puttershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Puttershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Puttershoek. Uitzonderingen in Puttershoek;
 • Als uw werkgever in Puttershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Puttershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Puttershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Puttershoek niet geschikt voor uw werk in Puttershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Puttershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Puttershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Puttershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Puttershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Puttershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Puttershoek u eveneens wel ontslaan.