Ontslag De wolfsputten

Uw werkgever in De wolfsputten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De wolfsputten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De wolfsputten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De wolfsputten. Uw werkgever in De wolfsputten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De wolfsputten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De wolfsputten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De wolfsputten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De wolfsputten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De wolfsputten of met bevallingsverlof bent in De wolfsputten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De wolfsputten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De wolfsputten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De wolfsputten
 • Als u in De wolfsputten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De wolfsputten wilt opnemen;
 • Omdat u in De wolfsputten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De wolfsputten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De wolfsputten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De wolfsputten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De wolfsputten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De wolfsputten. Uitzonderingen in De wolfsputten;
 • Als uw werkgever in De wolfsputten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De wolfsputten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De wolfsputten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De wolfsputten niet geschikt voor uw werk in De wolfsputten of
 • u functioneert niet voldoende in De wolfsputten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De wolfsputten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De wolfsputten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De wolfsputten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De wolfsputten verblijft, dan mag uw werkgever in De wolfsputten u eveneens wel ontslaan.