Ontslag Putselaar

Uw werkgever in Putselaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Putselaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Putselaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Putselaar. Uw werkgever in Putselaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Putselaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Putselaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Putselaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Putselaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Putselaar of met bevallingsverlof bent in Putselaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Putselaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Putselaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Putselaar
 • Als u in Putselaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Putselaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Putselaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Putselaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Putselaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Putselaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Putselaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Putselaar. Uitzonderingen in Putselaar;
 • Als uw werkgever in Putselaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Putselaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Putselaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Putselaar niet geschikt voor uw werk in Putselaar of
 • u functioneert niet voldoende in Putselaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Putselaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Putselaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Putselaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Putselaar verblijft, dan mag uw werkgever in Putselaar u eveneens wel ontslaan.