Ontslag Puth

Uw werkgever in Puth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Puth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Puth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Puth. Uw werkgever in Puth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Puth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Puth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Puth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Puth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Puth of met bevallingsverlof bent in Puth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Puth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Puth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Puth
 • Als u in Puth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Puth wilt opnemen;
 • Omdat u in Puth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Puth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Puth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Puth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Puth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Puth. Uitzonderingen in Puth;
 • Als uw werkgever in Puth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Puth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Puth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Puth niet geschikt voor uw werk in Puth of
 • u functioneert niet voldoende in Puth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Puth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Puth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Puth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Puth verblijft, dan mag uw werkgever in Puth u eveneens wel ontslaan.