Ontslag Putbroek

Uw werkgever in Putbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Putbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Putbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Putbroek. Uw werkgever in Putbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Putbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Putbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Putbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Putbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Putbroek of met bevallingsverlof bent in Putbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Putbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Putbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Putbroek
 • Als u in Putbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Putbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Putbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Putbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Putbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Putbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Putbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Putbroek. Uitzonderingen in Putbroek;
 • Als uw werkgever in Putbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Putbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Putbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Putbroek niet geschikt voor uw werk in Putbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Putbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Putbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Putbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Putbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Putbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Putbroek u eveneens wel ontslaan.