Ontslag Purmerland

Uw werkgever in Purmerland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Purmerland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Purmerland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Purmerland. Uw werkgever in Purmerland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Purmerland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Purmerland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Purmerland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Purmerland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Purmerland of met bevallingsverlof bent in Purmerland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Purmerland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Purmerland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Purmerland
 • Als u in Purmerland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Purmerland wilt opnemen;
 • Omdat u in Purmerland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Purmerland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Purmerland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Purmerland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Purmerland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Purmerland. Uitzonderingen in Purmerland;
 • Als uw werkgever in Purmerland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Purmerland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Purmerland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Purmerland niet geschikt voor uw werk in Purmerland of
 • u functioneert niet voldoende in Purmerland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Purmerland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Purmerland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Purmerland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Purmerland verblijft, dan mag uw werkgever in Purmerland u eveneens wel ontslaan.