Ontslag Purmerend

Uw werkgever in Purmerend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Purmerend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Purmerend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Purmerend. Uw werkgever in Purmerend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Purmerend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Purmerend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Purmerend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Purmerend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Purmerend of met bevallingsverlof bent in Purmerend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Purmerend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Purmerend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Purmerend
 • Als u in Purmerend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Purmerend wilt opnemen;
 • Omdat u in Purmerend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Purmerend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Purmerend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Purmerend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Purmerend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Purmerend. Uitzonderingen in Purmerend;
 • Als uw werkgever in Purmerend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Purmerend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Purmerend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Purmerend niet geschikt voor uw werk in Purmerend of
 • u functioneert niet voldoende in Purmerend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Purmerend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Purmerend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Purmerend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Purmerend verblijft, dan mag uw werkgever in Purmerend u eveneens wel ontslaan.