Ontslag Purmerbuurt

Uw werkgever in Purmerbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Purmerbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Purmerbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Purmerbuurt. Uw werkgever in Purmerbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Purmerbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Purmerbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Purmerbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Purmerbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Purmerbuurt of met bevallingsverlof bent in Purmerbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Purmerbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Purmerbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Purmerbuurt
 • Als u in Purmerbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Purmerbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Purmerbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Purmerbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Purmerbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Purmerbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Purmerbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Purmerbuurt. Uitzonderingen in Purmerbuurt;
 • Als uw werkgever in Purmerbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Purmerbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Purmerbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Purmerbuurt niet geschikt voor uw werk in Purmerbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Purmerbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Purmerbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Purmerbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Purmerbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Purmerbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Purmerbuurt u eveneens wel ontslaan.