Ontslag Purmer

Uw werkgever in Purmer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Purmer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Purmer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Purmer. Uw werkgever in Purmer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Purmer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Purmer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Purmer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Purmer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Purmer of met bevallingsverlof bent in Purmer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Purmer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Purmer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Purmer
 • Als u in Purmer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Purmer wilt opnemen;
 • Omdat u in Purmer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Purmer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Purmer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Purmer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Purmer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Purmer. Uitzonderingen in Purmer;
 • Als uw werkgever in Purmer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Purmer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Purmer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Purmer niet geschikt voor uw werk in Purmer of
 • u functioneert niet voldoende in Purmer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Purmer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Purmer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Purmer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Purmer verblijft, dan mag uw werkgever in Purmer u eveneens wel ontslaan.