Ontslag Punthorst

Uw werkgever in Punthorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Punthorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Punthorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Punthorst. Uw werkgever in Punthorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Punthorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Punthorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Punthorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Punthorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Punthorst of met bevallingsverlof bent in Punthorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Punthorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Punthorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Punthorst
 • Als u in Punthorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Punthorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Punthorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Punthorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Punthorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Punthorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Punthorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Punthorst. Uitzonderingen in Punthorst;
 • Als uw werkgever in Punthorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Punthorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Punthorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Punthorst niet geschikt voor uw werk in Punthorst of
 • u functioneert niet voldoende in Punthorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Punthorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Punthorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Punthorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Punthorst verblijft, dan mag uw werkgever in Punthorst u eveneens wel ontslaan.