Ontslag Puiflijk

Uw werkgever in Puiflijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Puiflijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Puiflijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Puiflijk. Uw werkgever in Puiflijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Puiflijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Puiflijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Puiflijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Puiflijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Puiflijk of met bevallingsverlof bent in Puiflijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Puiflijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Puiflijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Puiflijk
 • Als u in Puiflijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Puiflijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Puiflijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Puiflijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Puiflijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Puiflijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Puiflijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Puiflijk. Uitzonderingen in Puiflijk;
 • Als uw werkgever in Puiflijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Puiflijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Puiflijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Puiflijk niet geschikt voor uw werk in Puiflijk of
 • u functioneert niet voldoende in Puiflijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Puiflijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Puiflijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Puiflijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Puiflijk verblijft, dan mag uw werkgever in Puiflijk u eveneens wel ontslaan.